هشت صبح- حسینعلی تقی تهرانی: این روزها هر چه میگذرد ، نا توانی دولت ها و جامعه مدیریتی اروپا در تامین انرژی برای روزهای سرد و سخت مردم اروپا جدی تر می شود.بحران انرژی موجب شده تا خانه ها ، فضای ادارات و محیط های عمومی سرد و سردتر شود. ساختمان های تاریخی خاموش ، […]

هشت صبح- حسینعلی تقی تهرانی: این روزها هر چه میگذرد ، نا توانی دولت ها و جامعه مدیریتی اروپا در تامین انرژی برای روزهای سرد و سخت مردم اروپا جدی تر می شود.بحران انرژی موجب شده تا خانه ها ، فضای ادارات و محیط های عمومی سرد و سردتر شود. ساختمان های تاریخی خاموش ، خیابان ها تاریک و تابلوهای درخشان تبلیغاتی بی رونق شوند. حتی نانوایان که تاب روشن نگه داشتن تنور ها را ندارند ، حرف از تعطیلی کسب و کار خود را میزنند. کمی آنطرف تر از شهر ، گلخانه داران که نیاز به انرژی برای گرمای فضای گلخانه ها دارند، ترجیح میدهند تا با حداقل ها کنار بیایند.

 


در اروپای شرقی مردم به هیزم و بخاری های هیزمی روی آورده اند. صاحبان صنایع نمی دانند تا چه زمانی باید فعالیت و تولید خود را با کمتر مصرف کردن انرژی پایین بیاورند.اخبار رسانه ها نا امید کننده است و هرکسی در تلاش برای کاهش مصرف انرژی ، از خاموش کردن چراغ های غیر ضروری تا حداقل کردن درجه سردخانه ها و یا پایین آوردن دمای سیستم های گرمایشی منازل و رستوران ها . آقای ریچارد کو واکس مدیر توسعه بازار شرکت تولید نان زنجیره ای لهستانی زینگ به خبرنگار روزنامه هرالد پرس می گوید :”واقعا نمیتوانیم میهمانان و یا خریداران را مجبور کنیم که در فضای تاریک بمانند. بر اساس گزارش روزنامه هرالد پرس در ۲۶/۹/۲۰۲۲ قیمت انرژی ۷۵۰% از ابتدای سال افزایش داشته و نارضایتی عمومی در گوشه و کنار فضاها و نشست های مردم دیده و شنیده می شود. در مواجه با هزینه های بالا و دشواری در تامین انرژی ، اروپا بدنبال طرح ها و برنامه هایی است تا بازار پر التهاب مصرف گاز طبیعی و برق را در روزهای آتی که به جهت سرمای بیشتر زمستان که بحرانی تر میشود به نحوی سرو سامان دهد. وابستگی اروپا به تامین انرژی از روسیه ، جنگ اوکراین را با نوسنات قیمت و مشکلات تامین انرژی و سوخت به بحران اقتصادی و انرژی تبدیل نموده است. در این راستا دولت های اروپایی با دو سیاست تشویق جامعه به کاهش مصرف انرژی و تلاش برای جایگزینی تامین کننده سوخت بجای روسیه در تلاش برای گذار از این بحران هستند.

تقریبا ۷ درصد از مردم اروپا برای گرم کردن خانه های خود نا توان هستند . کمبود بیش از حد سوخت در کشور هایی مثل بلغارستان ، لیتوانی و یونان بر اساس آمارهای یوروستات(EUROSTAT) بیداد میکند. در انگلستان این فقر انرژی جدی تر دیده می شود و تا یک سوم مردم با مشکل تامین هزینه برای مصرف انرژی مواجه هستند.

  •  حسینعلی تقی تهرانی

موضوع کمبود انرژی و وابستگی کشورهای اروپایی به چاه های نفت منطقه خاورمیانه و گاز طبیعی از روسیه و ایران ، همیشه موضوع حوزه سیاستگذاری کلان این کشورها بوده و تا حد بسیار زیادی چالش های منطقه خاور میانه برای این کشورها با اهمیت بوده است. اما امروز این وابستگی به انرژی و آثار جدی آن در امنیت اقتصادی کشورهای اروپایی یک مساله جدی تری را مطرح نموده است. حد پیش بینی ها با واقعیت سرما و کمبود سوخت در اروپا بطور چشمگیری نا متوازن بوده و نشان میدهد که سیاستگذاران این کشور ها تا این حد اوضاع را هرگز جدی و سخت پیش بینی نمیکردند.

قطعا مردم اروپا با سختی این روزها کنار خواهند آمد و این سرما و تلخی آن خواهد گذشت. اما برنامه و رویکرد سیاستگذاران و سیاستمداران در آینده متفاوت خواهد بود. برنامه های اجرایی برای تسلط بیشتر بر منابع نفتی و گازی با هر مدل ممکن چه تعامل با کشورهای صاحب این منابع انرژی و چه از طریق اعمال سیاست ها و برنامه های ایجاد نا امنی و اغتشاش و تغییر دولت ها و یا هر مدل و روش تجربه شده و نشده ای در دستور کار قرار میگیرد تا این گونه بحران کمبود انرژی و سوخت بار دیگر برای اقتصاد و جامعه غرب پیش نیاید. لذا امروز باید دولت ها و مردم منطقه خاور میانه صدای بلند زنگ خطر را از لرزش تن مردم اروپا از سرما بشنوند و آگاه باشند که رخدادهای جدیدی در پیش رو خواهند داشت.


حال اروپا در این روزهای سخت سرما