در حاشیه جلسه امروز چهارشنبه ۱۲ بهمن ۱۴۰۱ هیئت دولت، تعدادی از وزرای دولت سیزدهم در جمع خبرنگاران حاضر شدند.

در حاشیه جلسه امروز چهارشنبه ۱۲ بهمن ۱۴۰۱ هیئت دولت، تعدادی از وزرای دولت سیزدهم در جمع خبرنگاران حاضر شدند.


حاشیه جلسه هیئت دولت