در حاشیه جلسه امروز چهارشنبه ۲۸ دی ۱۴۰۱ هیئت دولت، تعدادی از وزرای دولت سیزدهم در جمع خبرنگاران حاضر شدند.

در حاشیه جلسه امروز چهارشنبه ۲۸ دی ۱۴۰۱ هیئت دولت، تعدادی از وزرای دولت سیزدهم در جمع خبرنگاران حاضر شدند.


حاشیه جلسه هیئت دولت