در حاشیه جلسه امروز چهارشنبه ۲ آذر ۱۴۰۱ هیئت دولت، تعدادی از وزرای دولت سیزدهم در جمع خبرنگاران حاضر شدند.

در حاشیه جلسه امروز چهارشنبه ۲ آذر ۱۴۰۱ هیئت دولت، تعدادی از وزرای دولت سیزدهم در جمع خبرنگاران حاضر شدند.


حاشیه جلسه هیئت دولت