مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قزوین گفت: یک خودروی سواری در تونل شیرین جاده قزوین-رشت دچار آتش سوزی شد.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قزوین گفت: یک خودروی سواری در تونل شیرین جاده قزوین-رشت دچار آتش سوزی شد.


حادثه در تونل «شیرین سو» قزوین