سفیر جمهوری اسلامی ایران در آذربایجان ، با توجه به اظهارات سفیر رژیم صهیونیستی در باکو درباره کشتی گیر ایرانی که از سوی آذربایجان با حریف اسرائیلی به رقابت پرداخت، پاسخ حساب شده و دقیق داد. به گزارش ایسنا، سید عباس موسوی سفیر کشورمان در باکو در توئیتی با مورد خطاب قرار دادن سفیر رژیم […]

سفیر جمهوری اسلامی ایران در آذربایجان ، با توجه به اظهارات سفیر رژیم صهیونیستی در باکو درباره کشتی گیر ایرانی که از سوی آذربایجان با حریف اسرائیلی به رقابت پرداخت، پاسخ حساب شده و دقیق داد.

به گزارش ایسنا، سید عباس موسوی سفیر کشورمان در باکو در توئیتی با مورد خطاب قرار دادن سفیر رژیم صهیونیستی در باکو نوشت:” صفر مطلق اگر خود را ضرب در بی نهایت موضوع کند، باز همان صفر مطلق است… پس ای هیچ! برای هیچ بر هیچ مپیچ”.

پس از رقابت سعید مولایی کشتی گیر ایرانی که از طرف کشور آذربایجان با حریف اسرائیلی به رقابت پرداخت، جورج دیک سفیر رژیم صهیونیستی در توئیتی نوشته بود: سعید مولایی کشتی گیر ایرانی که از طرف کشورش اجازه مسابقه با اسرائیل را نداشت. امروز به عنوان یک شرکت کننده آذربایجانی با حریف اسرائیلی به رقابت پرداخت که بعد از مسابقه یکدیگر را در آغوش گرفتند.”


جنگ توئیتری سفدای ایران و اسرائیل