هفتاد و ششمین جشنواره فیلم کن امسال در پس زمینه ای از ناآرامی‌های اجتماعی و سیاسی جامعه فرانسه برگزار می شود که از سال ۱۹۶۸ تا به امروز بی‌سابقه بوده است.

هفتاد و ششمین جشنواره فیلم کن امسال در پس زمینه ای از ناآرامی‌های اجتماعی و سیاسی جامعه فرانسه برگزار می شود که از سال ۱۹۶۸ تا به امروز بی‌سابقه بوده است.


جشنواره کن زیر سایه اعتراضات فرانسه ؛ یکی از سیاسی‌ترین دوره‌ها