جزئیات گفتگوی وزیر امور خارجه با مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان گفت: بورل به صراحت به من گفت مصوبه پارلمان اروپا احساسی است و آن‌ها می‌خواستند نگرانی خود را بیان کنند. دریافت ۱۱ MB

جزئیات گفتگوی وزیر امور خارجه با مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا

جزئیات گفتگوی وزیر امور خارجه با مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا

امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان گفت: بورل به صراحت به من گفت مصوبه پارلمان اروپا احساسی است و آن‌ها می‌خواستند نگرانی خود را بیان کنند.

دریافت ۱۱ MB


جزئیات گفتگوی وزیر امور خارجه با مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا