در این عملیات، ابتدا به ابوحسین القریشی، سرکرده داعش اخطار تسلیم داده شد، اما پاسخی دریافت نشد. پس از آن، تیم عملیات ویژه ابتدا سپس در ورودی حیاط خلوت و دیوارهای اطراف را منفجر و وارد خانه شدند.

در این عملیات، ابتدا به ابوحسین القریشی، سرکرده داعش اخطار تسلیم داده شد، اما پاسخی دریافت نشد. پس از آن، تیم عملیات ویژه ابتدا سپس در ورودی حیاط خلوت و دیوارهای اطراف را منفجر و وارد خانه شدند.


جزئیات کشته شدن سرکرده داعش در عملیات نیروهای ترکیه: راه فراری نداشت، جلیقه انتحاری اش را منفجر کرد / او در یک ویلای زیبا بود