فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان از حمله ناجوانمردانه معاندین کوردل و شهادت رئیس پلیس آگاهی سراوان در یکی از خیابان‌های این شهرستان خبر داد.

فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان از حمله ناجوانمردانه معاندین کوردل و شهادت رئیس پلیس آگاهی سراوان در یکی از خیابان‌های این شهرستان خبر داد.


جزئیات شهادت رئیس پلیس سراوان