آنها از سخنرانان همایش مجازی «گفت‌وگو برای نجات ایران» – در کلاب هاوس – با موضوع براندازی، مجلس موسسان و تدوین قانون اساسی جدید بوده‌اند.

آنها از سخنرانان همایش مجازی «گفت‌وگو برای نجات ایران» – در کلاب هاوس – با موضوع براندازی، مجلس موسسان و تدوین قانون اساسی جدید بوده‌اند.


جام‌جم: علیرضا بهشتی و قربان بهزادیان‌نژاد تحت پیگرد قرار گرفتند