تیری آنری با برخی از با استعدادترین و باهوش‌ترین بازیکنان تاریخ از جمله لیونل مسی، دنیس برکمپ، زین‌الدین زیدان، ژاوی و آندرس اینیستا بازی کرده است اما او معتقد است که مغز دی بروینه در سطحی بسیار بالاتر از بقیه بازیکنان است.

تیری آنری با برخی از با استعدادترین و باهوش‌ترین بازیکنان تاریخ از جمله لیونل مسی، دنیس برکمپ، زین‌الدین زیدان، ژاوی و آندرس اینیستا بازی کرده است اما او معتقد است که مغز دی بروینه در سطحی بسیار بالاتر از بقیه بازیکنان است.


تیری آنری: دی بروینه باهوش‌ترین بازیکن جهان است