کرج- سرپرست دانشگاه علوم پزشکی البرز گفت: در ۲۴ ساعت گذشته مورد فوتی قطعی از بیماری کووید – ۱۹ در این استان ثبت نشده است.

کرج- سرپرست دانشگاه علوم پزشکی البرز گفت: در ۲۴ ساعت گذشته مورد فوتی قطعی از بیماری کووید – ۱۹ در این استان ثبت نشده است.


تکرار روز بدون فوتی کرونایی در البرز/ ۱۵ نفر بستری شدند