دبیر انجمن تامین کنندگان و تولیدکنندگان برنج در واکنش به مباحث مطرح شده مبنی بر شکسته شدن رکورد واردات برنج، این مساله را تکذیب کرد.

دبیر انجمن تامین کنندگان و تولیدکنندگان برنج در واکنش به مباحث مطرح شده مبنی بر شکسته شدن رکورد واردات برنج، این مساله را تکذیب کرد.


تکذیب رکورددار شدن واردات برنج/ ۴۰۰ هزار تن توسط بخش دولتی وارد شد