وزیر خارجه عراق که روز گذشته به همراه رئیس جمهور این کشور به تهران سفر کرده بود بعد از پایان این سفر توئیتی در صفحه کاربری خود منتشر کرد.

وزیر خارجه عراق که روز گذشته به همراه رئیس جمهور این کشور به تهران سفر کرده بود بعد از پایان این سفر توئیتی در صفحه کاربری خود منتشر کرد.


توییت فواد حسین بعد از سفرش به تهران