سلاجقه در حاشیه هیئت دولت: توله یوزهای توران شرایط خوبی دارند رئیس سازمان محیط زیست درباره وضعیت دو توله یوز توران گفت: این دو توله یوز صحیح و سالم هستند و حواشی مربوط به آنها کذب است. به گزارش خبرنگار مهر، علی سلاجقه رئیس سازمان محیط زیست ظهر امروز (چهارشنبه) در حاشیه جلسه هیئت وزیران […]

سلاجقه در حاشیه هیئت دولت:

توله یوزهای توران شرایط خوبی دارند

توله یوزهای توران شرایط خوبی دارند

رئیس سازمان محیط زیست درباره وضعیت دو توله یوز توران گفت: این دو توله یوز صحیح و سالم هستند و حواشی مربوط به آنها کذب است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی سلاجقه رئیس سازمان محیط زیست ظهر امروز (چهارشنبه) در حاشیه جلسه هیئت وزیران در جمع خبرنگاران در رابطه با یافته شدن دو توله یوز توران اظهار داشت: اینکه مادر آنها در منطقه است شرایط خوبی است و این دو توله یوز صحیح و سالم هستند و حواشی مربوط به آنها کذب است.

وی عنوان کرد: این توله یوزها به دلیل اینکه در دو هفته اول از شیر مادر استفاده کردند بنیه خوبی دارند و نسبت به پیروز وضعیت بهتری دارند.

رئیس سازمان محیط زیست گفت: در بحث یوز در این یکسال یوزه‌ای مادر تعداد مناسب و قابل توجهی دارند. ما هیچ نقطه مبهمی در بحث بودجه نداریم و شفاف مسائل را بیان خواهیم کرد.