بندرعباس – رئیس کل دادگستری هرمزگان از توقیف بیش از ۱۳۰۰ خودروی فاقد پلاک در این استان از ابتدای امسال خبر داد.

بندرعباس – رئیس کل دادگستری هرمزگان از توقیف بیش از ۱۳۰۰ خودروی فاقد پلاک در این استان از ابتدای امسال خبر داد.


توقیف بیش از ۱۳۰۰ خودروی فاقد پلاک در هرمزگان از ابتدای سال