در این ویدئو مراحل توقیف خودرو به دلیل بی حجابی پس از دو بار اخطار به تصویر کشیده شده است. /اصلاحات نیوز

در این ویدئو مراحل توقیف خودرو به دلیل بی حجابی پس از دو بار اخطار به تصویر کشیده شده است. /اصلاحات نیوز


توقیف اولین خودرو به دلیل بی‌حجابی (+فیلم)