همسر الداغی می‌گوید: گوشی مرا هک کرده و بدون اجازه تصاویر را منتشر می‌کنند. /منبع: صداوسیما

همسر الداغی می‌گوید: گوشی مرا هک کرده و بدون اجازه تصاویر را منتشر می‌کنند. /منبع: صداوسیما


توضیحات همسر مرحوم  الداغی درباره انتشار تصاویر خصوصی‌شان (فیلم)