هشت صبح: معاون اقتصادی رئیس جمهور و رئیس مرکز پژوهش های مجلس در نشستی مشترک در خصوص الزامات پیرامون تدوین برنامه هفتم توسعه گفت و گو کردند. به گزارش ایسنا، محسن رضایی معاون اقتصادی رئیس جمهور در این نشست مشترک با اشاره به توان کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس، گفت: مرکز پژوهش‌های مجلس نباید یافته‌های خود […]

هشت صبح: معاون اقتصادی رئیس جمهور و رئیس مرکز پژوهش های مجلس در نشستی مشترک در خصوص الزامات پیرامون تدوین برنامه هفتم توسعه گفت و گو کردند.

به گزارش ایسنا، محسن رضایی معاون اقتصادی رئیس جمهور در این نشست مشترک با اشاره به توان کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس، گفت: مرکز پژوهش‌های مجلس نباید یافته‌های خود را محدود به مجلس کنید و بلکه مطلوب‌تر است تا گزارش‌های تولیدی مرکز به قوای دیگر هم ارائه شود.

وی پس از استماع گزارشی در خصوص پیشنهادهای مرکز پژوهش‌های مجلس در زمینه برنامه هفتم توسعه، خاطرنشان کرد: در برنامه هفتم توسعه باید ببینیم که دنبال توسعه مبتنی بر بازار هستیم یا دولت. در شرق مدل توسعه مبتنی بر بازار بوده و با ایدئولوژی سرمایه داری تناسب داشته است اما پیشران توسعه در کشور ما دولت است.

وی افزود: در روند توسعه کشور چین، دولت بر بازار مقدم شده است اما دولت مقابل بازار نایستاد، بلکه کار بازار سازی را انجام داد؛ این مدل شرقی توسعه است. بنابراین توسعه چین بسیار سریع رخ داده است. چون دولتی توسعه‌گرا جلوی بازار حرکت کرده است.

معاون اقتصادی رییس جمهور تصریح کرد: در برنامه‌های توسعه ایران، نه بازار مقدم بوده است نه دولت و رابطه گنگ و نامفهومی بین این دو شکل گرفته است.اگر نهاد دولت را در سیاست تقویت نکنیم و یا درست فهم نکنیم تا ۲۰۰ سال دیگر توسعه نخواهیم یافت.

رضایی با تاکید براینکه در فرایند توسعه باید فرآیندها و ساختارها اصلاح شوند، گفت: در اصلاح فرآیندها می‎توان به اصلاح بودجه‌ریزی اشاره کرد و در مجموع نیز تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیری و اجرا در کشور باید تصحیح شوند.

وی با بیان اینکه کشور به صورت بخشی اداره می‌شود، تصریح کرد: حکمرانی بدون داده، به مانند تیراندازی در تاریکی است.

معاون اقتصادی رئیس جمهور سپس به انجام تلاش هایی برای ترسیم و تهیه نقشه راه توسعه صنعتی کشور پرداخت و گفت: اتصال شرکت های دانش بنیان به حوزه صنعت کشور ضروری است. همچنین باید تلاش کنیم صنعت کشور را به زنجیره ارزش بین‌المللی که صنایع کوچک هم حضور داشته باشند، وصل کنیم.