توصیه‌ رئیس مجلس درباره برآورد واقع‌بینانه در بودجه ۱۴۰۲ قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس مصمم است سقف پیشنهادی دولت در بودجه را افزایش ندهد، حتی اگر منابع جدید پیدا شد، آن را در خلأهای موجود بودجه، که ممکن است محقق نشود، استفاده کنیم. دریافت ۲۵ MB

توصیه‌ رئیس مجلس درباره برآورد واقع‌بینانه در بودجه ۱۴۰۲

توصیه‌ رئیس مجلس درباره برآورد واقع‌بینانه در بودجه ۱۴۰۲

قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس مصمم است سقف پیشنهادی دولت در بودجه را افزایش ندهد، حتی اگر منابع جدید پیدا شد، آن را در خلأهای موجود بودجه، که ممکن است محقق نشود، استفاده کنیم.

دریافت ۲۵ MB


توصیه‌ رئیس مجلس درباره برآورد واقع‌بینانه در بودجه ۱۴۰۲