عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در قانون اساسی اصل مهمی به نام توزیع برابر درآمدها داریم که در یکی دو سال اخیر بهتر شده و نتیجه تغییر سیاست های اقتصادی است؛ در حالی که در دهه گذشته فاجعه بود، اما در مجموع ما توزیع کننده درستی نیستیم. به گزارش هشت صبح، سید شمس‌الدین حسینی ـ […]

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در قانون اساسی اصل مهمی به نام توزیع برابر درآمدها داریم که در یکی دو سال اخیر بهتر شده و نتیجه تغییر سیاست های اقتصادی است؛ در حالی که در دهه گذشته فاجعه بود، اما در مجموع ما توزیع کننده درستی نیستیم.

به گزارش هشت صبح، سید شمس‌الدین حسینی ـ عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در همایش «اقتصاد ایران، اصلاح ساختارها و رفع ناترازی‌ها» اظهار کرد: ما نباید روی واژه ناترازی تاکید کنیم و در عین حال  نباید بر این مسأله نیز تاکید کنیم که ریشه مشکلات اقتصادی کشور ناترازی‌هاست. ناترازی‌ها در واقع نتیجه شیوه مدیریت اقتصاد در همه دوره‌ها در ایران است. من یک بار دیگر یادآوری می‌کنم که تیم اقتصادی و سیاست‌گذاری در همه دولت ها باید چند هدف مهم را در نظر داشته باشند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: اگر اتلاف منابع زیاد داریم و رشد اقتصادی ما در دهه گذشته متوسط نیم درصد بوده به دلیل ناموفق بودن اهداف است.

وی با بیان اینکه باید متغیرهای اقتصادی ثابت و قابل پیش‌بینی باشد، اظهار کرد: ما در قانون اساسی اصل مهمی به نام توزیع برابر درآمدها داریم و در یکی دو سال اخیر بهتر شده که نتیجه تغییر همان سیاست های اقتصادی است  در حالی که در دهه گذشته فاجعه بود، اما در مجموع ما توزیع کننده درستی نیستیم.

حسینی گفت: اگر درصددیم به سمت اصلاح برویم باید در چند سطح مسأله را دنبال کنیم که مهمترین آن اصلاح ساختار حکمرانی است. این مسأله را همه درک کرده‌اند که اگر قرار بر ایجاد سلسله مراتب ناترازی ها باشد وقتی بودجه ناتراز باشد، سایر بخش ها نیز ناتراز می شود که در اینجا باید رابطه بین حکمرانی و بودجه را ببینیم.

وی افزود: ایجاد تعهدات بدون در نظر گرفتن بودجه یکی از بزرگترین مشکلات اقتصاد و عامل ناترازی بودجه و در نهایت ناترازی در سایر بخش ها است. ما در همه بخش ها با کسری بودجه مواجهیم.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه این همایش بیان کرد: اگر به سیاق گذشته عمل کنیم باز هم دچار مشکل می‌شویم، اما باید روش ها تغییر کند. یک بخشی از مشکلات نیز به سیاست های اقتصادی وابسته است. بخشی از اصلاحات ساختاری باید از خودمان آغاز شود به عنوان مثال در بخش سیاست های حمایتی آیا با روش موجود می توانیم ادامه دهیم؟ باید نظام اقتصادی را با سیاست های اقتصادی مدون اداره کنیم.

وی اضافه کرد: ما به تغییر نگرش ها به تامین مالی در اقتصاد کشور نیاز داریم. در بخش سیاست پولی برای ما سخت است که بپذیریم که در حال تصدی گری مالی هستیم. بعد می گوییم که بانک ها ناتراز شده اند. بیشترین و بزرگترین دلیل ناترازی های ما سیاست های ارزی است. باید در سیاست های ارزی تغییراتی ایجاد کنیم تا اندکی از حال بد اقتصاد کاسته شود.

انتهای پیام