رهبران روسیه و بلاروس در نشستی در نوامبر ۲۰۲۲ در سوچی در محل اجلاس “اتم اکسپو ۲۰۲۲” یک توافق بین دولتی با موضوع همکاری در زمینه مدیریت پسماند سوخت هسته‌ای و فرآیند بازگرداندن آن به روسیه به منظور بازفرآوری را امضا کردند.

رهبران روسیه و بلاروس در نشستی در نوامبر ۲۰۲۲ در سوچی در محل اجلاس "اتم اکسپو ۲۰۲۲" یک توافق بین دولتی با موضوع همکاری در زمینه مدیریت پسماند سوخت هسته‌ای و فرآیند بازگرداندن آن به روسیه به منظور بازفرآوری را امضا کردند.


توافق بلاروس و روسیه بر سر پسماندهای هسته‌ای