توافق ایران و آمریکا درباره تبادل زندانیان امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان گفت: در موضوع لغو تحریم‌ها همچنان تبادل پیام با طرف آمریکایی جریان دارد. دریافت ۵ MB

توافق ایران و آمریکا درباره تبادل زندانیان

توافق ایران و آمریکا درباره تبادل زندانیان

امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان گفت: در موضوع لغو تحریم‌ها همچنان تبادل پیام با طرف آمریکایی جریان دارد.

دریافت ۵ MB


توافق ایران و آمریکا درباره تبادل زندانیان