ژنرال مکنزی، فرمانده سابق ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا: مزیت پهپادهای ایرانی، این است که تاکنون قادر نبوده‌اند به شکل کامل با آن مقابله کنند. شخصا احترام زیاد برای برنامه پهپادی و موشکی ایران قائلم؛ آن‌ها جانفشانی‌های بزرگی کرده‌اند. این توانمندی‌ها، جواهرات حقیقی ایران هستند و به اندازه برنامه هسته‌‌ای این کشور اهمیت دارد./منبع: ایسنا

ژنرال مکنزی، فرمانده سابق ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا: مزیت پهپادهای ایرانی، این است که تاکنون قادر نبوده‌اند به شکل کامل با آن مقابله کنند. شخصا احترام زیاد برای برنامه پهپادی و موشکی ایران قائلم؛ آن‌ها جانفشانی‌های بزرگی کرده‌اند. این توانمندی‌ها، جواهرات حقیقی ایران هستند و به اندازه برنامه هسته‌‌ای این کشور اهمیت دارد./منبع: ایسنا


تمجید ژنرال معروف آمریکایی از پهپادهای ایرانی