امیرعبداللهیان: «تل آویو» تهدید جدی امنیت منطقه مشترک ماست وزیر امور خارجه با بیان اینکه رژیم جعلی و نامشروع اسراییل اشغالگر و جنایتکار، دارای صدها کلاهک هسته‌ای است، تاکید کرد: تل آویو تهدید جدی امنیت منطقه مشترک ماست. به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت: […]

امیرعبداللهیان:

«تل آویو» تهدید جدی امنیت منطقه مشترک ماست

«تل آویو» تهدید جدی امنیت منطقه مشترک ماست

وزیر امور خارجه با بیان اینکه رژیم جعلی و نامشروع اسراییل اشغالگر و جنایتکار، دارای صدها کلاهک هسته‌ای است، تاکید کرد: تل آویو تهدید جدی امنیت منطقه مشترک ماست.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت: رژیم جعلی و نامشروع اسراییل اشغالگر و جنایتکار، دارای صدها کلاهک هسته‌ای است.

وی ادامه داد: تل آویو تهدید جدی امنیت منطقه مشترک ماست.

وزیر امور خارجه کشورمان تصریح کرد: بی تردید، آینده از آن مردمان اصیل فلسطین است.


«تل آویو» تهدید جدی امنیت منطقه مشترک ماست