تلاش برخی گروهک‌ها برای اقدامات خرابکارانه در مراسم چهارشنبه سوری فخاری استاندار تهران گفت: برخی از گروهک‌ها در تلاش بودند تا اقدامات خرابکارانه انجام دهند تا شادی مردم را خراب کنند، اما با اقدامات مناسب آنها شناسایی و دستگیر شدند. دریافت ۱۲ MB

تلاش برخی گروهک‌ها برای اقدامات خرابکارانه در مراسم چهارشنبه سوری

تلاش برخی گروهک‌ها برای اقدامات خرابکارانه در مراسم چهارشنبه سوری

فخاری استاندار تهران گفت: برخی از گروهک‌ها در تلاش بودند تا اقدامات خرابکارانه انجام دهند تا شادی مردم را خراب کنند، اما با اقدامات مناسب آنها شناسایی و دستگیر شدند.

دریافت ۱۲ MB


تلاش برخی گروهک‌ها برای اقدامات خرابکارانه در مراسم چهارشنبه سوری