فرزین گفت: در مقابله با فساد جدی هستیم و با هرگونه تخلف و فساد از سوی فعالان بازار ارز اعم از صرافی‌های بانکی و غیر بانکی، واردکنندگان و صادرکنندگان برخورد می‌کنیم.

فرزین گفت: در مقابله با فساد جدی هستیم و با هرگونه تخلف و فساد از سوی فعالان بازار ارز اعم از صرافی‌های بانکی و غیر بانکی، واردکنندگان و صادرکنندگان برخورد می‌کنیم.


تقویت ریال اولویت باشد تا مردم نگران ارزش پول خود نباشند/ تشدید تحریم‌ها، نقل و انتقال ارز را مشکل کرده است