تقدیر وزیر ارشاد از رئیس‌جمهور بخاطر حضور در جشنواره فیلم فجر اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: از شخص رئیس جمهور تشکر میکنم و برای اولین بار یک رئیس جمهور در جشنواره حاضر شد و همراه مردم به تماشای یک فیلم نشست. دریافت ۱۵ MB

تقدیر وزیر ارشاد از رئیس‌جمهور بخاطر حضور در جشنواره فیلم فجر

تقدیر وزیر ارشاد از رئیس‌جمهور بخاطر حضور در جشنواره فیلم فجر

اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: از شخص رئیس جمهور تشکر میکنم و برای اولین بار یک رئیس جمهور در جشنواره حاضر شد و همراه مردم به تماشای یک فیلم نشست.

دریافت ۱۵ MB


تقدیر وزیر ارشاد از رئیس‌جمهور بخاطر حضور در جشنواره فیلم فجر