هشت صبح: حدود دو هفته پس از برگزاری نشست جنجالی وزیر خارجه ایران و عربستان، وزارت خارجه از انتصاب مدیرکل جدید تشریفات این وزارتخانه خبر داده است. به گزارش انتخاب، شخص نیست این تغییر با ناهماهنگی های خبرساز در نشست وزیران خارجه ایران و عربستان مرتبط است یا خیر اما بر اساس خبر وزارت خارجه […]

 هشت صبح: حدود دو هفته پس از برگزاری نشست جنجالی وزیر خارجه ایران و عربستان، وزارت خارجه از انتصاب مدیرکل جدید تشریفات این وزارتخانه خبر داده است.

به گزارش انتخاب، شخص نیست این تغییر با ناهماهنگی های خبرساز در نشست وزیران خارجه ایران و عربستان مرتبط است یا خیر اما بر اساس خبر وزارت خارجه فرزند مرتضایی فر وزیر شعار انقلاب به عنوان مدیرکل جدید تشریفات وزارت خارجه منصوب شده است.

طبق گزارش‌های خبری احتمالا مهدی هنردوست مدیر کل پیشین تشریفات وزارت امور خارجه به زودی در یکی از نمایندگی های ایران در خارج از کشور مشغول به فعالیت خواهد شد.