حسیب الله مختار، رئیس پلیس ترافیک طالبان هم گفت:‌ رنگ جدید دارای کد مشخص بوده و در کنوانسیون بین‌المللی نیز ثبت می‌باشد

حسیب الله مختار، رئیس پلیس ترافیک طالبان هم گفت:‌ رنگ جدید دارای کد مشخص بوده و در کنوانسیون بین‌المللی نیز ثبت می‌باشد


تغییر رنگ تاکسی افغانستان (+عکس)