صباغیان در تذکر شفاهی: تعداد انتصابات فامیلی در دستگاه‌ها بررسی شود نماینده مردم بافق در مجلس گفت: در یک قانون نانوشتهِ ظالمانه، افراد فامیل در دستگاه‌ها جذب می‌شوند که باید مشخص شود چند نفر به صورت فامیلی در دستگاه‌ها مشغول به کار شدند. به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا صباغیان در جلسه علنی امروز (سه شنبه […]

صباغیان در تذکر شفاهی:

تعداد انتصابات فامیلی در دستگاه‌ها بررسی شود

تعداد انتصابات فامیلی در دستگاه‌ها بررسی شود

نماینده مردم بافق در مجلس گفت: در یک قانون نانوشتهِ ظالمانه، افراد فامیل در دستگاه‌ها جذب می‌شوند که باید مشخص شود چند نفر به صورت فامیلی در دستگاه‌ها مشغول به کار شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا صباغیان در جلسه علنی امروز (سه شنبه ۱۵ آذر ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری شفاهی، گفت: بر اساس قانون، ۳ درصد نیروهای دستگاه‌ها و سازمان‌ها باید از جامعه معلولان باشد که این قانون اجرا نمی‌شود و معلولان هم درد معلولیت و هم درد بیکاری دارند.

وی تاکید کرد: در جامعه‌ای که حرف از عدالت حضرت علی (ع) می‌زنیم، این عدالت درباره معلولان اجرا نمی‌شود. دستگاه‌های نظارتی به اجرای قانون ۳ درصد استفاده از معلولان در دستگاه‌ها و سازمان‌ها ورود کنند.

نماینده مردم بافق در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در یک قانون نانوشتهِ ظالمانه، افراد فامیل در دستگاه‌ها جذب می‌شوند. دیوان محاسبات و سازمان برنامه این موضوع را بررسی کنند تا مشخص شود چند نفر به صورت فامیلی در دستگاه‌ها مشغول به کار شدند.


تعداد انتصابات فامیلی در دستگاه‌ها بررسی شود