با رأی نمایندگان صورت گرفت؛ تصویب لایحه موافقتنامه با یونسکو برای ایجاد مرکز مدیریت خطرپذیری نمایندگان مجلس با لایحه موافقتنامه میان ایران و یونسکو برای تأسیس مرکز منطقه‌ای آموزشی و پژوهشی مدیریت خطرپذیری و تاب‌آوری زلزله برای غرب و مرکز آسیا در کشورمان موافقت کردند. به گزارش پایگاه خبری هشت صبح، نمایندگان در جلسه علنی امروز (چهارشنبه […]

با رأی نمایندگان صورت گرفت؛

تصویب لایحه موافقتنامه با یونسکو برای ایجاد مرکز مدیریت خطرپذیری

تصویب لایحه موافقتنامه با یونسکو برای ایجاد مرکز مدیریت خطرپذیری

نمایندگان مجلس با لایحه موافقتنامه میان ایران و یونسکو برای تأسیس مرکز منطقه‌ای آموزشی و پژوهشی مدیریت خطرپذیری و تاب‌آوری زلزله برای غرب و مرکز آسیا در کشورمان موافقت کردند.

به گزارش پایگاه خبری هشت صبح، نمایندگان در جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۱۸ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی با لایحه موافقتنامه بین جمهوری اسلامی ایران و سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) در خصوص تأسیس مرکز منطقه‌ای آموزشی و پژوهشی مدیریت خطرپذیری و تاب-آوری زلزله برای غرب و مرکز آسیا در پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله (پژوهشگاه) تهران به عنوان مرکز گروه (۲) تحت حمایت یونسکو با تمرکز بر مدیریت و کاهش خطرپذیری بلایا موافقت کردند.

در ماده واحده این لایحه آمده است: موافقتنامه بین جمهوری اسلامی ایران و سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) در خصوص تأسیس مرکز منطقه‌ای آموزشی و پژوهشی مدیریت خطرپذیری و تاب‌آوری زلزله برای غرب و مرکز آسیا در پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله (پژوهشگاه) تهران به عنوان مرکز گروه (۲) تحت حمایت یونسکو با تمرکز بر مدیریت و کاهش خطرپذیری بلایا مشتمل بر یک مقدمه و هفده ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.

بر اساس تبصره این ماده واحده، رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷)، یکصد و بیست و پنجم (۱۲۵) و یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی در اجرای این قانون، الزامی است.


تصویب لایحه موافقتنامه با یونسکو برای ایجاد مرکز مدیریت خطرپذیری