به ریاست رئیسی انجام شد؛ تصمیمات ستاد هماهنگی اقتصادی برای رفع موانع مدیریت بانک مرکزی اعضای ستاد هماهنگی اقتصادی دولت تصمیماتی برای رفع موانع پیش‌روی بانک مرکزی در زمینه اعمال مدیریت و برخورد با پولشویی و اخلال در نظام اقتصادی اتخاذ کردند. به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد هماهنگی اقتصادی دولت پیش از ظهر امروز جمعه […]

به ریاست رئیسی انجام شد؛

تصمیمات ستاد هماهنگی اقتصادی برای رفع موانع مدیریت بانک مرکزی

تصمیمات ستاد هماهنگی اقتصادی برای رفع موانع مدیریت بانک مرکزی

اعضای ستاد هماهنگی اقتصادی دولت تصمیماتی برای رفع موانع پیش‌روی بانک مرکزی در زمینه اعمال مدیریت و برخورد با پولشویی و اخلال در نظام اقتصادی اتخاذ کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد هماهنگی اقتصادی دولت پیش از ظهر امروز جمعه به ریاست حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی تشکیل جلسه داد و تصمیماتی برای رفع موانع پیش‌روی بانک مرکزی در اعمال مدیریت و برخورد با موارد پولشویی و عوامل اخلال در نظام اقتصادی اتخاذ کرد.

در این جلسه رئیس کل بانک مرکزی گزارشی از اقدامات انجام شده برای شناسایی و برخورد با عوامل اخلال در نظام اقتصادی کشور ارائه داد و پیشنهادهای اعضا برای مدیریت در این زمینه مطرح و بررسی شد.


تصمیمات ستاد هماهنگی اقتصادی برای رفع موانع مدیریت بانک مرکزی