پهپاد کمان ۱۹ اولین پرواز عملیاتی خود را در رزمایش پهپادی ارتش ۱۴۰۲ انجام داد، این پهپاد با مداومت پروازی ۲۴ ساعته می تواند در جنگ الکترونیک مورد استفاده قرار بگیرد.

 تصاویر پرواز جدیدترین عضو پهپادی ارتش در رزمایش ۱۴۰۲

پهپاد کمان ۱۹ اولین پرواز عملیاتی خود را در رزمایش پهپادی ارتش ۱۴۰۲ انجام داد، این پهپاد با مداومت پروازی ۲۴ ساعته می تواند در جنگ الکترونیک مورد استفاده قرار بگیرد.


تصاویر پرواز جدیدترین عضو پهپادی ارتش در رزمایش ۱۴۰۲ – پایگاه خبری هشت صبح