در این گزارش تصویری مسافران مترو را در حالت‌های عجیب و غریبی مشاهده می‌کنید:

در این گزارش تصویری مسافران مترو را در حالت‌های عجیب و غریبی مشاهده می‌کنید: