انتشار برای نخستین بار؛ تصاویری از پایگاه هوایی شکاری بوشهر پایگاه ششم شکاری بوشهر که با نام پایگاه هوایی شهید یاسینی نیز شناخته می‌شود، یکی از پایگاه‌های نیروی هوایی ارتش ایران است. دریافت ۲۵ MB

انتشار برای نخستین بار؛

تصاویری از پایگاه هوایی شکاری بوشهر

تصاویری از پایگاه هوایی شکاری بوشهر

پایگاه ششم شکاری بوشهر که با نام پایگاه هوایی شهید یاسینی نیز شناخته می‌شود، یکی از پایگاه‌های نیروی هوایی ارتش ایران است.

دریافت ۲۵ MB


تصاویری از پایگاه هوایی شکاری بوشهر