تصاویری از مراسم امضای بیانیه توافق جمهوری اسلامی ایران و عربستان مراسم امضای بیانیه توافق جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی برای از سرگیری روابط دو جانبه را در این فیلم مشاهده می‌کنید. دریافت ۸ MB

تصاویری از مراسم امضای بیانیه توافق جمهوری اسلامی ایران و عربستان

تصاویری از مراسم امضای بیانیه توافق جمهوری اسلامی ایران و عربستان

مراسم امضای بیانیه توافق جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی برای از سرگیری روابط دو جانبه را در این فیلم مشاهده می‌کنید.

دریافت ۸ MB


تصاویری از مراسم امضای بیانیه توافق جمهوری اسلامی ایران و عربستان