تصاویری از شلیک موشک‌های پدافند هوایی نیروی دریایی سپاه تصاویری از شلیک موشک‌های پدافند هوایی دریا پایه نواب و شلیک کروزهای هوشمند نیروی دریایی سپاه را در این فیلم مشاهده می‌کنید. دریافت ۵ MB

تصاویری از شلیک موشک‌های پدافند هوایی نیروی دریایی سپاه

تصاویری از شلیک موشک‌های پدافند هوایی نیروی دریایی سپاه

تصاویری از شلیک موشک‌های پدافند هوایی دریا پایه نواب و شلیک کروزهای هوشمند نیروی دریایی سپاه را در این فیلم مشاهده می‌کنید.

دریافت ۵ MB


تصاویری از شلیک موشک‌های پدافند هوایی نیروی دریایی سپاه