تصاویری از بمب‌گذاری در تهران توسط دو دانشجوی دانشگاه شریف برای نخستین بار اعترافات دانشجویان دانشگاه شریف که قصد عملیات تروریستی داشتند را در این فیلم مشاهده می‌کنید. دریافت ۳ MB

تصاویری از بمب‌گذاری در تهران توسط دو دانشجوی دانشگاه شریف

تصاویری از بمب‌گذاری در تهران توسط دو دانشجوی دانشگاه شریف

برای نخستین بار اعترافات دانشجویان دانشگاه شریف که قصد عملیات تروریستی داشتند را در این فیلم مشاهده می‌کنید.

دریافت ۳ MB


تصاویری از بمب‌گذاری در تهران توسط دو دانشجوی دانشگاه شریف