تصاویری از الحاق شناورهای جدید موشک انداز به نیروی دریایی سپاه گزارشی از الحاق ناو هواپیمابر و ۹۵ شناور موشک انداز به نیروی دریایی سپاه را در این فیلم مشاهده می‌کنید. دریافت ۴۳۳ MB

تصاویری از الحاق شناورهای جدید موشک انداز به نیروی دریایی سپاه

تصاویری از الحاق شناورهای جدید موشک انداز به نیروی دریایی سپاه

گزارشی از الحاق ناو هواپیمابر و ۹۵ شناور موشک انداز به نیروی دریایی سپاه را در این فیلم مشاهده می‌کنید.

دریافت ۴۳۳ MB


تصاویری از الحاق شناورهای جدید موشک انداز به نیروی دریایی سپاه