شهدای حمله تروریستی ایذه، صبح امروز جمعه با حضور مردم در این شهرستان تشییع و به خاک سپرده شدند.

شهدای حمله تروریستی ایذه، صبح امروز جمعه با حضور مردم در این شهرستان تشییع و به خاک سپرده شدند.


تشییع شهدای حمله تروریستی ایذه