رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران: اگر مخدوشی و دستکاری در ارقام پلاک صورت بگیرد جرم تلقی شده و ضمن تشکیل پرونده، فرد متخلف به مراجع قضایی معرفی خواهد شد. قانونگذار برای این تخلف شش ماه تا یکسال حبس درنظر گرفته است.

%content%


تشکیل پرونده قضایی برای مالکان خودروهای پلاک مخدوش