معاون پارلمانی رئیس‌جمهور بابت موافقت مجلس با دو لایحه دولت، از نمایندگان تشکر کرد.

معاون پارلمانی رئیس‌جمهور بابت موافقت مجلس با دو لایحه دولت، از نمایندگان تشکر کرد.


تشکر معاون رئیس‌جمهور از نمایندگان مجلس