وزیر امور خارجه کشورمان با انتشار مطلبی در حساب کاربری خود در اینستاگرام درگذشت «سیدرضا مؤید خراسانی» شاعر ادبیات آیینی کشور را تسلیت گفت.

وزیر امور خارجه کشورمان با انتشار مطلبی در حساب کاربری خود در اینستاگرام درگذشت «سیدرضا مؤید خراسانی» شاعر ادبیات آیینی کشور را تسلیت گفت.


تسلیت «امیرعبداللهیان» در پی درگذشت سیدرضا مؤید خراسانی