امروز شنبه ۲۳ اردیبهشت بورس ایران در حالی به پایان رسید که شاخص کل باز هم با کاهش همراه بود و این بار بیش از ۶۳ هزار واحد دیگر عقب نشست. در روز قرمز بورس، کدام گروه ها ورود پول حقیقی داشتند؟

امروز شنبه ۲۳ اردیبهشت بورس ایران در حالی به پایان رسید که شاخص کل باز هم با کاهش همراه بود و این بار بیش از ۶۳ هزار واحد دیگر عقب نشست. در روز قرمز بورس، کدام گروه ها ورود پول حقیقی داشتند؟


ترین‌های بورس ایران ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۲