برنامه تفریحی و گردشگری مسافران بازدید از جاذبه‌های تاریخی و خرید از بازار آلانیا (منطقه آنتالیا ترکیه) خواهد بود.

برنامه تفریحی و گردشگری مسافران بازدید از جاذبه‌های تاریخی و خرید از بازار آلانیا (منطقه آنتالیا ترکیه) خواهد بود.


ترکیه / ورود کشتی گردشگران اسرائیلی به آنتالیا