«احمد ابو دقا» یکی دیگر از فرماندهان گروهان های قدس امروز ( پنجشنبه ) بر اثر هدف قرار گرفتن یک منزل مسکونی در خان یونس در غزه توسط جنگنده های اسرائیل به شهادت رسید.

«احمد ابو دقا» یکی دیگر از فرماندهان گروهان های قدس امروز ( پنجشنبه ) بر اثر هدف قرار گرفتن یک منزل مسکونی در خان یونس در غزه توسط جنگنده های اسرائیل به شهادت رسید.


ترور یکی از فرماندهان نظامی جنبش جهاد اسلامی فلسطین توسط اسرائیل