منابع آگاه به سی.ان.ان گفته‌اند داستان‌ها گفته‌اند خواستار دستیابی به تمامی اسناد و مطالبِ مربوط به «مارک میلی»، رئیس وقت ستاد مشترک ارتش آمریکا و ایران اعم از نقشه‌های نظامی و برنامه‌های حمله هستند.

%content%


ترامپ اسناد پنتاگون دربارۀ ایران را گم کرد!