اکنون ترافیک در آزادراه تهران – شمال از تونل ١٦ تا انتهای تونل البرز و در خط جنوبی جاده کرج – چالوس از میدان امیرکبیر تا تونل کندوان فوق سنگین است.

%content%


ترافیک فوق سنگین در جاده کرج – چالوس